Bestyrelsens konstituering 2023

Bestyrelsen har den 13/3-2023 haft konstituerende møde og posterne er fordelt som følger:

  • Formand og Sommer/Vinter vedligehold: Aase Dahl Tranberg
  • Næstformand og Webmaster: Michael Bæksvang Østergaard
  • Kasserer og Vej/Sti: Henrik Pedersen Nielsen
  • Sekretær og Legeplads: Krista Kajbjerg
  • Sommer/Vinter vedligehold, Vej/Sti, Hjertestarter og Teltbooking: Jan Bundgaard Danielsen

Referatet fra generalforsamlingen og det vedtagene budget for 2023 kan ses på grundejerforeningens hjemmeside under generalforsamlinger.

Det vedtagne budget indeholder fornyelse af belægning på alle grusstier igennem de grønne områder. Arbejdet vil blive udført i løbet af foråret af samme entreprenør, som har udført stierne i Tranbjerg skov og med samme grusbelægningen i som Tranbjerg Skov.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård