Bestyrelsens markvandring foråret 2023

Bestyrelsen for grundejerforeningen har været på markvandring for at besigtige vores fællesarealer. Der er blevet udpeget 3 områder, hvor vi i år vil lade græsset gro for at fremme biodiversiteten. Områderne er markeret med blåt på nedestående kort.

Entreprenøren er bestilt til at etablere ny belægning på alle grusstier og det forventes at blive udført sidst i juni.

Bestyrelsen vil søge ”Smag på Aarhus” om frugttræer, der vil blive plantet i efteråret.

God sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård