Plantning af frugtlund på fælles arbejdsdag den 7. oktober 2023

Der vil blive plantet 25 frugttræer ved den fælles arbejdsdag lørdag den 7. oktober. Flest æbletræer, der modnes på forskellig tid af året, nogle pære- og blommetræer plus et enkelt kirsebærtræ. Husk at medbringe en skovl eller spade.

Placeringen vil være på sydskråning fra Andelsboligforeningen Jegstruphave og ned mod Andelsboligforeningen Skovbrynet 2. Markeret med blåt på kortet nedenfor.

Alle der har tid og lyst til at deltage i den fælles arbejdsdag er velkommen til at møde op. Forventet varighed ca. 2,5 timer. Kom også gerne selvom du kun har en times tid til rådighed.

Vi mødes kl. 9:30 til fælles kaffe/te med rundstykker ved bordene ved legepladsen.

Udover plantningen af frugttræer, skal legepladsen og sommerblomsterbedene luges for ukrudt.

Der vil være en pause midtvejs med forfriskninger og en lille konkurrence med både en børnepræmie og en voksenpræmie.

Fortæl din nabo om arbejdsdagen, måske de ikke får nyheds e-mail.

Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 27. september til post@gfvestergaard.dk eller læg en seddel i postkassen ved Vestergårdsparken 8.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Fælles arbejdsdag – plantning af frugttræer

Grundejerforeningen har søgt Smag på Aarhus om frugttræer til at plante i vores fælles område. Det har vi fået bevilliget.

Frugttræerne skal plantes på vores fælles arbejdsdag lørdag den 07.10.2023.

Alle der har tid og lyst inviteres til at møde op kl. 9,30 ved bordene ved legepladsen. Vi starter med kaffe, te og rundstykker.

Forventet varighed ca. 2,5 timer.
Kom også gerne hvis du kun har en time til rådighed.

Udover plantningen af frugttræer, skal legepladsen og sommerblomsterbedene luges for ukrudt.
Der vil være en pause midtvejs med forfriskninger og en lille konkurrence med både en børnepræmie og en voksenpræmie.
Fortæl din nabo om arbejdsdagen, måske de ikke får nyheds e-mail.

Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 27. september til post@gfvestergaard.dk
Eller læg en seddel i postkassen ved Vestergårdsparken 8.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev sommer 2023

Den planlagte fornyelse af vores grusstier gennem området kunne på grund af det ekstremt tørre vejr ikke blive udført i juni som planlagt. Entreprenøren forventer at det kan blive udført i august måned.

Aarhus Kommune vil som et forsøg nedsætte hastigheden til 40 km/t på Jegstrupvej gennem Jegstrup. Der bliver ikke etableret bump, i stedet bliver der visuel markering af hastighedsnedsættelsen.

Det bliver spændende at se om der kommer andet end 40 km/t skilte. Skilteholderne er sat op, men nu er der nok sommerferie pause.

Det er vigtigt, at vi alle husker at køre meget langsomt på de interne villaveje i vores område samt på vejene i storparcellerne. Især nu hvor det er sommer og børnene i vores områder leger udenfor på fortov og gaderne.

God sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Bestyrelsens markvandring foråret 2023

Bestyrelsen for grundejerforeningen har været på markvandring for at besigtige vores fællesarealer. Der er blevet udpeget 3 områder, hvor vi i år vil lade græsset gro for at fremme biodiversiteten. Områderne er markeret med blåt på nedestående kort.

Entreprenøren er bestilt til at etablere ny belægning på alle grusstier og det forventes at blive udført sidst i juni.

Bestyrelsen vil søge ”Smag på Aarhus” om frugttræer, der vil blive plantet i efteråret.

God sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Bestyrelsens konstituering 2023

Bestyrelsen har den 13/3-2023 haft konstituerende møde og posterne er fordelt som følger:

  • Formand og Sommer/Vinter vedligehold: Aase Dahl Tranberg
  • Næstformand og Webmaster: Michael Bæksvang Østergaard
  • Kasserer og Vej/Sti: Henrik Pedersen Nielsen
  • Sekretær og Legeplads: Krista Kajbjerg
  • Sommer/Vinter vedligehold, Vej/Sti, Hjertestarter og Teltbooking: Jan Bundgaard Danielsen

Referatet fra generalforsamlingen og det vedtagene budget for 2023 kan ses på grundejerforeningens hjemmeside under generalforsamlinger.

Det vedtagne budget indeholder fornyelse af belægning på alle grusstier igennem de grønne områder. Arbejdet vil blive udført i løbet af foråret af samme entreprenør, som har udført stierne i Tranbjerg skov og med samme grusbelægningen i som Tranbjerg Skov.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Jf. nyheds e-mail af den 31.01.2023 med indkaldelse til Grundejerforeningen Vestergårds ordinære generalforsamling 2023

Den finder sted mandag den 20. februar 2023 kl. 19,00 i kantinen på Tranbjergskolen, Grønløkke afdelingen

Vi starter aftenen med et indlæg af en forebyggelsesekspert fra Bo Trygt, efterfulgt af generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne, revideret regnskab 2022  og budgetforsalg 2023 kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside www.gfvestergaard.dk under menuen Bestyrelsen / Generalforsamlinger.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev – Fartdæmpning som forsøg og lokalplan på vej.

Som et forsøg bliver hastighedsgrænsen sænket fra 50 til 40 kilometer i timen flere steder i Aarhus Kommune. Forsøget skal reducere trafikstøjen og øge sikkerheden for især bløde trafikanter, lyder ambitionen.

Af de 15 udpegede områder er Jegstrup et af dem, se vedhæftede grafik.

Fartdæmpning i Jegstrup

I løbet af foråret vil forvaltning udskifte farttavler på strækningerne, så det er tydeligt for bilisterne, at hastighedsgrænsen er sat ned.

I første omgang er hverken fartbump eller chikaner en del af forsøget, oplyser Aarhus Kommune. Første fase løber til udgangen af 2023.

I 2024 bliver forsøget udvidet med strækninger, hvor der tages udgangspunkt i hidtidige erfaringer og i tæt dialog med lokale fællesråd.

I anden halvdel af 2025 bliver forsøget evalueret og afrapporteret til Vejdirektoratet.

Der er en Lokalplan på vej vedr. området mellem Jegstrup og Tranbjerg.

Lokalplan nr. X217 Boligområde ved Ingerslevvej i Tranbjerg

Aarhus Kommune forventer at have bemandingen af planprocessen klar til april 2024.

Derefter vil Fællesråd og naboer (Herunder Grundejerforeningen Vestergård) blive inddraget. 

Læs eventuelt mere her: (åbner i nyt vindue)

https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1452/102112

Ny lokalplan område

Fældning af udgåede træer

Onsdag d.30/11 mødtes vi nogle stykker, og fik fældet nogle træer, der potentielt ville kunne vælte i vinterens storme. Især det store træ ved indkørslen til Skagenhusene, fyldte godt da det lagde sig på vejen. Tak til Per, Henrik og ikke mindst Jan for kyndig savføring.

Grundejerforeningen Vestergårds ordinære generalforsamling 2023 afholdes mandag d. 20. februar 2023.

Dagsorden og indkaldelse vil følge i 2023.

Såfremt der er forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2023, skal de være formanden i hænde pr. e-mail senest den 15. januar 2023 ifølge Grundejerforeningen Vestergårds vedtægter paragraf 5, stk. 4.

Forslagsstillere forventes at møde op til generalforsamlingen for selv at præsentere og argumentere for det indsendte forslag.

Forslagets pris / budget bør også indsendes og fremlægges på generalforsamlingen, så der er et fuldstændigt beslutningsgrundlag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle beboere i Grundejerforeningen Vestergård en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Vestergård

E-mail adresse til indsendelse af forslag: post@gfvestergaard.dk eller aase@gfvestergaard.dk