Bestyrelsens konstituering 2024

Bestyrelsen har den 11/3-2024 haft konstituerende møde og posterne er fordelt som følger:

 • Formand: Aase Dahl Tranberg
 • Næstformand: Michael Bæksvang Østergaard
 • Kasserer: Henrik Pedersen Nielsen
 • Sekretær: Lone Kaasgaard
 • Bestyrelsesmedlem: Jan Bundgaard Danielsen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til Grundejerforeningen Vestergårds ordinære generalforsamling 2024.

Generalforsamlingen finder sted mandag den 19. februar 2024 kl. 19:00 i kantinen på Tranbjergskolen, Grønløkke afdelingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen, revideret regnskab 2023 og budgetforslag 2024 findes under generalforsamlinger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Frugtlunden der blev plantet på arbejdsdagen

Mange tak til alle deltagere ved arbejdsdagen den 7/10-2023.

Dejligt at så mange børn og voksne bakkede op om opgaverne, med plantning af frugtlund, fjernelse af græs i sandet på legepladsen og lugning af ukrudt i bedene med sommerblomster.

Grundejerforeningen har nu en frugtlund med 25 blandende frugttræer og mange forskellige sorter:

1 kirsebærtræ
4 blommetræer
4 pæretræer
16 æbletræer

Træerne er betalt af Smag på Aarhus.

Betingelserne for at få træerne betalt af Smag på Aarhus er:

Der skal være offentlig adgang til frugtlunden, hvor alle må komme og plukke

 • Frugtlundens placering offentliggøres på Smag på Aarhus hjemmeside
 • Vi skal sørge for at holde området rundt om hvert træ fri for græs og ukrudt
 • Træerne skal vandes i tørre perioder
 • Vi skal sætte et skilt op ved frugtlunden hvor vi opfordrer til at plukke frugten – Smag på Aarhus

Inden så længe kommer der en plan på vores hjemmeside over hvilke træer og sorter, der er plantet hvor.

Vedrørende renholdelse omkring frugtræerne kommer der et oplæg fra bestyrelsen inden foråret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Plantning af frugtlund på fælles arbejdsdag den 7. oktober 2023

Der vil blive plantet 25 frugttræer ved den fælles arbejdsdag lørdag den 7. oktober. Flest æbletræer, der modnes på forskellig tid af året, nogle pære- og blommetræer plus et enkelt kirsebærtræ. Husk at medbringe en skovl eller spade.

Placeringen vil være på sydskråning fra Andelsboligforeningen Jegstruphave og ned mod Andelsboligforeningen Skovbrynet 2. Markeret med blåt på kortet nedenfor.

Alle der har tid og lyst til at deltage i den fælles arbejdsdag er velkommen til at møde op. Forventet varighed ca. 2,5 timer. Kom også gerne selvom du kun har en times tid til rådighed.

Vi mødes kl. 9:30 til fælles kaffe/te med rundstykker ved bordene ved legepladsen.

Udover plantningen af frugttræer, skal legepladsen og sommerblomsterbedene luges for ukrudt.

Der vil være en pause midtvejs med forfriskninger og en lille konkurrence med både en børnepræmie og en voksenpræmie.

Fortæl din nabo om arbejdsdagen, måske de ikke får nyheds e-mail.

Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 27. september til post@gfvestergaard.dk eller læg en seddel i postkassen ved Vestergårdsparken 8.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Fælles arbejdsdag – plantning af frugttræer

Grundejerforeningen har søgt Smag på Aarhus om frugttræer til at plante i vores fælles område. Det har vi fået bevilliget.

Frugttræerne skal plantes på vores fælles arbejdsdag lørdag den 07.10.2023.

Alle der har tid og lyst inviteres til at møde op kl. 9,30 ved bordene ved legepladsen. Vi starter med kaffe, te og rundstykker.

Forventet varighed ca. 2,5 timer.
Kom også gerne hvis du kun har en time til rådighed.

Udover plantningen af frugttræer, skal legepladsen og sommerblomsterbedene luges for ukrudt.
Der vil være en pause midtvejs med forfriskninger og en lille konkurrence med både en børnepræmie og en voksenpræmie.
Fortæl din nabo om arbejdsdagen, måske de ikke får nyheds e-mail.

Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 27. september til post@gfvestergaard.dk
Eller læg en seddel i postkassen ved Vestergårdsparken 8.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev sommer 2023

Den planlagte fornyelse af vores grusstier gennem området kunne på grund af det ekstremt tørre vejr ikke blive udført i juni som planlagt. Entreprenøren forventer at det kan blive udført i august måned.

Aarhus Kommune vil som et forsøg nedsætte hastigheden til 40 km/t på Jegstrupvej gennem Jegstrup. Der bliver ikke etableret bump, i stedet bliver der visuel markering af hastighedsnedsættelsen.

Det bliver spændende at se om der kommer andet end 40 km/t skilte. Skilteholderne er sat op, men nu er der nok sommerferie pause.

Det er vigtigt, at vi alle husker at køre meget langsomt på de interne villaveje i vores område samt på vejene i storparcellerne. Især nu hvor det er sommer og børnene i vores områder leger udenfor på fortov og gaderne.

God sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Bestyrelsens markvandring foråret 2023

Bestyrelsen for grundejerforeningen har været på markvandring for at besigtige vores fællesarealer. Der er blevet udpeget 3 områder, hvor vi i år vil lade græsset gro for at fremme biodiversiteten. Områderne er markeret med blåt på nedestående kort.

Entreprenøren er bestilt til at etablere ny belægning på alle grusstier og det forventes at blive udført sidst i juni.

Bestyrelsen vil søge ”Smag på Aarhus” om frugttræer, der vil blive plantet i efteråret.

God sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Bestyrelsens konstituering 2023

Bestyrelsen har den 13/3-2023 haft konstituerende møde og posterne er fordelt som følger:

 • Formand og Sommer/Vinter vedligehold: Aase Dahl Tranberg
 • Næstformand og Webmaster: Michael Bæksvang Østergaard
 • Kasserer og Vej/Sti: Henrik Pedersen Nielsen
 • Sekretær og Legeplads: Krista Kajbjerg
 • Sommer/Vinter vedligehold, Vej/Sti, Hjertestarter og Teltbooking: Jan Bundgaard Danielsen

Referatet fra generalforsamlingen og det vedtagene budget for 2023 kan ses på grundejerforeningens hjemmeside under generalforsamlinger.

Det vedtagne budget indeholder fornyelse af belægning på alle grusstier igennem de grønne områder. Arbejdet vil blive udført i løbet af foråret af samme entreprenør, som har udført stierne i Tranbjerg skov og med samme grusbelægningen i som Tranbjerg Skov.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev – Fartdæmpning som forsøg og lokalplan på vej.

Som et forsøg bliver hastighedsgrænsen sænket fra 50 til 40 kilometer i timen flere steder i Aarhus Kommune. Forsøget skal reducere trafikstøjen og øge sikkerheden for især bløde trafikanter, lyder ambitionen.

Af de 15 udpegede områder er Jegstrup et af dem, se vedhæftede grafik.

Fartdæmpning i Jegstrup

I løbet af foråret vil forvaltning udskifte farttavler på strækningerne, så det er tydeligt for bilisterne, at hastighedsgrænsen er sat ned.

I første omgang er hverken fartbump eller chikaner en del af forsøget, oplyser Aarhus Kommune. Første fase løber til udgangen af 2023.

I 2024 bliver forsøget udvidet med strækninger, hvor der tages udgangspunkt i hidtidige erfaringer og i tæt dialog med lokale fællesråd.

I anden halvdel af 2025 bliver forsøget evalueret og afrapporteret til Vejdirektoratet.

Der er en Lokalplan på vej vedr. området mellem Jegstrup og Tranbjerg.

Lokalplan nr. X217 Boligområde ved Ingerslevvej i Tranbjerg

Aarhus Kommune forventer at have bemandingen af planprocessen klar til april 2024.

Derefter vil Fællesråd og naboer (Herunder Grundejerforeningen Vestergård) blive inddraget. 

Læs eventuelt mere her: (åbner i nyt vindue)

https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1452/102112

Ny lokalplan område