Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergårds bestyrelse pr. 13. marts, 2023

Formand
Aase Dahl Tranberg – aase@gfvestergaard.dk
Sommer og vintervedligehold

Kasserer
HENRIK PEDERSEN NIELSEN – HENRIK@GFVESTERGAARD.DK
vej og sti, kontingentopkrævninger, Betalinger

Næstformand
MICHAEL bæksvang østergaard – MICHAEL@gfvestergaard.dk
WEBmaster

Bestyrelsesmedlem
Jan Danielsen – jan@gfvestergaard.dk
Festtelt, Hjertestarter, vej og sti, Sommer og vintervedligehold

Sekretær
Lone kaasgaard – lone@gfvestergaard.dk

suppleanter: Christian Brandt og Casper Amdi Lund Jensen

Revisor: Anja Saugberg

Revisorsuppleant: Jakob r. Skakke


Bestyrelsen kan kontaktes på ovenstående e-mail adresser, eller på post@gfvestergaard.dk

Henvendelser besvares ugentligt.