Nyhedsbrev sommer 2023

Den planlagte fornyelse af vores grusstier gennem området kunne på grund af det ekstremt tørre vejr ikke blive udført i juni som planlagt. Entreprenøren forventer at det kan blive udført i august måned.

Aarhus Kommune vil som et forsøg nedsætte hastigheden til 40 km/t på Jegstrupvej gennem Jegstrup. Der bliver ikke etableret bump, i stedet bliver der visuel markering af hastighedsnedsættelsen.

Det bliver spændende at se om der kommer andet end 40 km/t skilte. Skilteholderne er sat op, men nu er der nok sommerferie pause.

Det er vigtigt, at vi alle husker at køre meget langsomt på de interne villaveje i vores område samt på vejene i storparcellerne. Især nu hvor det er sommer og børnene i vores områder leger udenfor på fortov og gaderne.

God sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård