Persondatabeskyttelse

Den 25. maj, 2018 trådte en ny lov (L68) om behandling af persondata i kraft. Formålet med loven er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

Som beboer i Grundejerforeningen Vestergård, kan vi have enkelte af dine personlige oplysninger registreret, af 2 forskellige årsager:

  • Vi registrerer navn og adresse a.h.t. kontingentopkrævning
  • Vi registrerer email adresser, dog kun efter skriftlig tilmelding, for at kunne udsende meddelelser og nyhedsbreve

Vi er forpligtet at registrere ejere af de enkelte ejendomme, for at kunne opkræve kontingent, men vi registrerer alene navn sammen med adressen. Oplysningen deles med PBS, som er den enhed der udsender, opsamler og registrerer betalinger.

Vi har alene registreret email adresse for de beboere der skriftligt har anmodet om dette, og denne anvendes alene til udsendelse af meddelelser og nyhedsbreve på email, samt evt. anden relevant kommunikation ift. drift og opgaver i grundejerforeningen.

Med denne meddelelse bekræfter vi, at du til enhver tid kan bede om sletning af din mail adresse i vores database. Dette gøres ved helt enkelt at sende os en anmodning om sletning på email: post@gfvestergaard.dk

Vi bekræfter ligeledes, at de oplysninger vi har registreret om ejere/beboere i grundejerforeningen, alene anvendes til de herover beskrevne formål, samt at de ikke videregives eller videresælges til udenforstående, samt at vi sikrer beskyttelsen af oplysningerne efter bedste evne og til enhver tid.