Nyhedsbrev nr. 2 efterår 2020

Invitation til fælles arbejdsdag i Grundejerforeningen Vestergård

Alle der har tid og lyst inviteres til fælles arbejdsdag lørdag den 31.10.2020, kl. 9,30.

Forventet varighed 2 timer.

Vi starter med kaffe og rundstykker ved bordene ved legepladsen.

Arbejdsopgaverne er: 

  • Træerne på fællesområdet skal stammes op, så gartneren bedre kan komme til at slå græs
  • Forskønnelse af græsarealet ved Vestergårdsparken nr. 13, plantning af buske og udlægning af flis.
  • Fjernelse af ukrudt i sandet ved legepladsens svævebane.
  • Rive fald sandet på legepladsen, så det ligger jævnt fordelt.

Tilmelding senest den 2. oktober til post@gfvestergaard.dk, så vi ved hvor mange rundstykker vi skal købe og hvor mange af arbejdsopgaverne vi kan udføre.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård