Info

Praktiske informationer

CVR nr. 35567992

Foreningens bank er:

Djurslands Bank, Tranbjerg Afd.

Kontonr. for indbetaling af kontingent m.m.:

7266 – 0001010701

HUSK ved indbetaling af kontingent, ALTID at oplyse:

– Dit fulde navn

– Din adresse

– Betalingsperioden

Kontingent til foreningen udgør kr. 500,- pr. kvartal.

Bemærk:

Vi anbefaler at du tilmelder din kontingentbetaling til PBS.

Husk at meddele bestyrelsen når du flytter 

– vi får ikke automatisk besked, og fremsender fortsat opkrævning til dig, indtil vi bliver oplyst om ny ejer.

Waoo Fibernet (Internet, TV og Telefoni):

Waoo (under Aura) har nedlagt Fiberkabler indenfor vores område. Og der er etableret en Foreningsaftale, man som beboer frivilligt kan tilslutte sig. Foreningsaftalen giver fordele i form af bedre pris og udbud af TV kanaler.

Tilslutning og betaling foregår individuelt og direkte til Waoo.

Man kan læse mere og finde kontaktoplysninger her: http://waoo.dk/forening

Foreningen er i besiddelse af festtelt, som medlemmerne kan leje til eget forbrug, for kun 400kr pr. gang:

Teltet kan opsættes i fag fra 6 m á 2 m op til de 12 m, dvs. det kan opsættes som 6, 8, 10 og 12 m.

Lejebetingelser

Link til Opsætningsvejledning

Henvendelse på email: jan@gfvestergaard.dk

Reservationer 2023:

Der er pt. ingen bookinger.

Hække i Grundejerforeningen Vestergårds område

GDPR – Persondatabeskyttelse

Den 25. maj, 2018 trådte en ny lov (L68) om behandling af persondata i kraft. Formålet med loven er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

Som beboer i Grundejerforeningen Vestergård, kan vi have enkelte af dine personlige oplysninger registreret, af 2 forskellige årsager;

– vi registrerer navn og adresse a.h.t. kontingentopkrævning

– vi registrerer email adresser, dog kun efter skriftlig tilmelding, for at kunne udsende meddelelser og nyhedsbreve

Vi er forpligtet at registrere ejere af de enkelte ejendomme, for at kunne opkræve kontingent, men vi registrerer alene navn sammen med adressen. Oplysningen deles med PBS, som er den enhed der udsender, opsamler og registrerer betalinger.

Vi har alene registreret email adresse for de beboere der skriftligt har anmodet om dette, og denne anvendes alene til udsendelse af meddelelser og nyhedsbreve på email, samt evt. anden relevant kommunikation ift. drift og opgaver i grundejerforeningen.

Med denne meddelelse bekræfter vi, at du til enhver tid kan bede om sletning af din mail adresse i vores database. Dette gøres ved helt enkelt at sende os en anmodning om sletning på email: post@gfvestergaard.dk

Vi bekræfter ligeledes, at de oplysninger vi har registreret om ejere/beboere i grundejerforeningen, alene anvendes til de herover beskrevne formål, samt at de ikke videregives eller videresælges til udenforstående, samt at vi sikrer beskyttelsen af oplysningerne efter bedste evne og til enhver tid.