Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergårds bestyrelse ser pr. 24. februar, 2020 ud som følger:

Formand
Aase Dahl Tranberg      aase@gfvestergaard.dk
Sommer og vintervedligehold


Kasserer
HENRIK PEDERSEN NIELSEN. HENRIK@GFVESTERGAARD.DK
Opkrævninger, Betalinger, Bank


Næstformand
Herluf Bjerg      herluf@gfvestergaard.dk
Vej & Sti, Projekter


Bestyrelsesmedlem
Jan Danielsen       jan@gfvestergaard.dk
Vej & Sti (#Festtelt) Sommer og vintervedligehold


Sekretær
Per Jensen       per@gfvestergaard.dk
Web-site

suppleant: Flemming Dahl Brandt

Revisor: Maiken Jensen

Revisorsuppleant: Lone Kaasga

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes på ovenstående e-mail adresser. Henvendelser besvares ugentligt.

E-post til foreningen kan sendes til:  post@gfvestergaard.dk