Biodiversitet og forbedring af grusstierne

Hen over sommeren vil der blive etableret dræn ved grusstien nedenfor boldbane.

Det stykke af stien hvor der altid står vand, når der har været et kraftig regnskyl eller vedvarende regn.

Vest for stien vil der blive etableret et hul med pilekrat, som sti drænet vil blive ledt hen til, så vandet fra drænet kan sive ind i pilekrattet.

Når dette arbejde er udført, vil entreprenøren forbedre grusbelægningen på grusstierne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Jegstrup bliver vild

Aarhus Kommune vil gerne hjælpe borgere i gang med at omlægge græsarealer til blomsterenge, derfor har kommunen etableret en frøpulje.

Grundejerforeningen har søgt frøpuljen om blomsterfrø og har fået tildelt frø til 300 kvm. 

Der vil blive etableret en blomstereng mellem legepladsen og boldbanen på begge sider af grusstien i den nærmeste fremtid.

Det er arealet rundt om egetræerne, der ses på billedet herunder.

Vi ser frem til en sommer med et flot blomsterflor, der vil være en fryd for øjet og føde til sommerfugle og andre insekter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Udsættelse af Grundejerforeningen Vestergårds generalforsamling 2021

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2021, der var planlagt til afholdelse mandag d. 22. februar 2021, er udsat på ubestemt tid.
Når COVID19 restriktionerne mht. til forsamlingsantal gør det muligt, vil der blive indkaldt til generalforsamlingen.

Følgende er tilgængeligt på Grundejerforeningens hjemmeside, www.gfvestergaard.dk,:

    Dagsordenen for generalforsamlingen 2021

    Bestyrelsens beretning for 2020

    Revideret regnskab for 2020

    Forslag til budget 2021

Bestyrelsesmedlemmer og andre på valg bliver siddende til det bliver muligt at afholde generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev nr. 2 efterår 2020

Invitation til fælles arbejdsdag i Grundejerforeningen Vestergård

Alle der har tid og lyst inviteres til fælles arbejdsdag lørdag den 31.10.2020, kl. 9,30.

Forventet varighed 2 timer.

Vi starter med kaffe og rundstykker ved bordene ved legepladsen.

Arbejdsopgaverne er: 

  • Træerne på fællesområdet skal stammes op, så gartneren bedre kan komme til at slå græs
  • Forskønnelse af græsarealet ved Vestergårdsparken nr. 13, plantning af buske og udlægning af flis.
  • Fjernelse af ukrudt i sandet ved legepladsens svævebane.
  • Rive fald sandet på legepladsen, så det ligger jævnt fordelt.

Tilmelding senest den 2. oktober til post@gfvestergaard.dk, så vi ved hvor mange rundstykker vi skal købe og hvor mange af arbejdsopgaverne vi kan udføre.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård