Grundejerforeningen Vestergårds generalforsamling 2022

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2022 afholdes mandag d. 21. februar. 
Bemærk foreningens vedtægter paragraf 5, stk. 4:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde pr. e-mail senest den 15. januar, og formanden drager omsorg for, at rettidige indkomne forslag indarbejdes i dagsorden, jf. stk. 3.

Bestyrelsen forventer, at forslagsstiller selv møder frem på generalforsamlingen og præsenterer samt argumenterer for det indsendte forslag. 

Forslagets pris / budget bør også fremlægges, så der er et fuldstændigt beslutningsgrundlag, som generalforsamlingen kan beslutte ud fra.

Vi ønsker alle beboere i Grundejerforeningen Vestergård et godt nytår.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Vestergård