Udsættelse af Grundejerforeningen Vestergårds generalforsamling 2021

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2021, der var planlagt til afholdelse mandag d. 22. februar 2021, er udsat på ubestemt tid.
Når COVID19 restriktionerne mht. til forsamlingsantal gør det muligt, vil der blive indkaldt til generalforsamlingen.

Følgende er tilgængeligt på Grundejerforeningens hjemmeside, www.gfvestergaard.dk,:

    Dagsordenen for generalforsamlingen 2021

    Bestyrelsens beretning for 2020

    Revideret regnskab for 2020

    Forslag til budget 2021

Bestyrelsesmedlemmer og andre på valg bliver siddende til det bliver muligt at afholde generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård