Nyhedsbrev, efterår 2020


Forøgelse af den gennemkørende trafik i  Jegstrup

Bestyrelsen har været i dialog med Aarhus Kommune omkring forøgelsen af gennemkørende trafik i Jegstrup, efter Hovvejen blev spærret den 13/7. Det er også observeret af bestyrelsen at flere af bilisterne ikke respekterer byskiltene, der angiver en fart på maks 50 km/t., der køres med højere hastighed gennem Jegstrup.

Vi har ønsket hastighedsdæmpende tiltag i Jegstrup, som minimum de to steder, hvor de bløde trafikanter krydser Jegstrupvej. Aarhus Kommune har vurderet at forøgelsen af trafikken ikke er høj nok, til at de vi gøre mere for at sikre de bløde trafikanter. De har ikke observeret biler med for høj fart.

Kommunen har observeret 160 biler i morgenspidstimen gennem Jegstrup, det vil maksimalt give et hverdagsdøgns trafiktal på 1.500. Det er ca. 5 gange så mange som antallet ved seneste trafikmåling i 2018 og også i 2009, hvor tallet var 300. Et hverdagsdøgns trafiktal på 1.500 er i den lave ende ifølge Aarhus Kommune.

Vi har spurgt, om der kan sættes skilte op med sænk farten en lille smule, men det er “Sikker trafik” der står for dette i samarbejde med kommunen og iht. politiets optegnelser af, hvor der køres for stærkt. Det besluttes en gang om året hvor skiltene skal sættes op, og det er gjort for i år.

Vi har anmodet Aarhus Kommune om de vil lægge trafiktællingskabler ud i Jegstrup på Jegstrupvej. Det vil de gerne, det vil ske i oktober. Så ser vi hvad resultatet bliver mht. antal biler og fart.

Nedfaldshullet

Bestyrelsen har indgået en aftale med en entreprenør, der kan reparere den gamle rørføring og lukke nedfaldshullet ved stien langs Jegstrupvej.

Arbejdet bliver udført i september.

Hundeposer

Der er nu sat en holder med hundeposer og skraldespand op ved Porsevængets udkørsel. 

Vi har fået tilladelse af Aarhus Kommune til at sætte den op, der hvor den dobbeltrettede cykelsti munder ud i Jegstrupvej overfor Porsevængets udkørsel. Vores gartner sørger for at tømme skraldespandende.

Venlig hilsen

BestyrelsenGrundejerforeningen Vestergård