Nyhedsbrev juli 20

Vores kasserer Lone Litvak er udtrådt af bestyrelsen, da hun fraflytter
Vestergårdsparken.
1. suppleant Henrik Pedersen Nielsen er indtrådt i hendes sted pr. dags
dato.
Der skal lyde en stor tak til Lone for hendes arbejde i bestyrelsen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård