Nyhedsbrev, forår 2020

Hedemosedrænet
Der er kommet et nyt nedfaldshul på stien langs Jegstrupvej mellem Parcelforeningen Jegstrupparken og Skovbrynet 2. 
Det er i dag blevet afspærret med en jernplade og det vil blive repareret. 
Det er åbenbart det gamle markdræn, der driller igen.
Det var et grundejerforeningsmedlem, der var hurtig til at henvende sig personligt til bestyrelsen med oplysning om, at der var kommet et hul. 
Mange tak for det, det sætter vi stor pris på.

Hundeposer
Der er kommet et stort hjertesuk fra vores gartner.
Han ser meget gerne at alle hundeluftere samler deres hunds “efterladenskaber” op, så de ikke ligger i græsset.
Det er til stor gene for ham, at køre ind i alle dem der ligger, når han slår græs.
For at hjælpe til med dette, bliver der sat endnu en holder op med hundeposer og skraldespand ved Porsevængets udkørsel
Hundepose holderen ved legepladsen bliver flyttet op og der kommer poser i.
Minimer plast affald og kom plastposerne i skraldespandene.
HUSK klippede græsarealer er ikke hundetoilet – så bliver gartneren glad.

Brændeovne
Vinteren har været en meget anderledes vinter. Meget ofte har der været gråvejr, tung luft og lavthængende skyer.
Det har bevirket at røg fra brændeovne hænger meget længere i luften.
Det er meget vigtigt at fyre korrekt i brændeovnen, for at få det optimale ud af varmen og minimere lugtgener for dine naboer.
Prøv at tjekke dette link ud, her er fif til at fyre korrekt:
https://mst.dk/luft-stoej/luft/saerligt-for-borgere-om-luftforurening/braendeovne/

Du kan læse mere om vores grundejerforening og området på vores hjemmeside:www.gfvestergaard.dk
Bestyrelsen har planlagt næste bestyrelsesmøde til den 19. august 2020

Hav et rigtig godt forår.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård