Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19.00

i Tranbjergskolen, Grønløkkeafdelingens kantine

Se indkaldelse med dagsorden vedhæftet

Bemærk venligst at der på årets generalforsamling skal findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 
2 bestyrelsesmedlemmer synes at tiden er inde til et vagtskifte, så vi vil gerne opfordre alle interesserede til enten at kontakte et medlem af bestyrelsen, eller møde op på generalforsamlingen.
Alle er velkommen til at melde sig som kandidat, det er ikke noget uoverskueligt arbejde, og det giver både indblik og indflydelse på foreningens videre drift og udvikling.
Bemærk at man ikke vælges til en bestemt post i bestyrelsen, da denne konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Man behøver ikke være tilstede på generalforsamlingen for at blive valgt, hvis man skulle være forhindret.

Årsregnskab for 2019 og budgetforslag for 2020 vil blive lagt på foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen.