Forslag generalforsamlingen 2020

Kære beboere,

Bemærk at grundejerforeningens generalforsamling i 2020 er planlagt til afholdelse mandag d. 24. februar, 2020.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jvf. vedtægterne §5 stk. 4, være formanden i hænde senest d. 15. januar.

Forslag der er modtaget rettidigt, vil blive indarbejdet i dagsordenen til generalforsamlingen inden udsendelse.

Bemærk venligst, at det forventes at forslagsstiller selv møder frem på generalforsamlingen, og præsenterer samt argumenterer for eget forslag, samt at vi fra bestyrelsen opfordrer til, at man medtager en forventet økonomisk ramme for sit forslag, så generalforsamlingen kan tage stilling til forslaget inkl. den indlagte økonomi for foreningen.

Vi ønsker alle en glædelig jul, og et godt nytår.

Venlig hilsen
Grundejerforeningen Vestergård