Nyhedsbrev, Juni 2018

Nyhedsbrev fra Grundejerforeningen Vestergård

Hedemosedrænet

Efter skaden på drænet blev udbedret, har området desværre været stærkt plaget af den kraftige oversvømmelse.

Det har derfor været nødvendigt at afvente en længere periode med tørt vejr, før end området kan færdiggøres.

Det tror vi på det kan nu, og entreprenøren har lovet at det skulle ske indenfor nær fremtid.

Færdsel på de grønne fællesarealer

Vi har gennem de senere år desværre med mellemrum set færdsel på de grønne fællesarealer med motorkøretøjer af forskellig art.

Vi skal derfor indskærpe, at dette under ingen omstændigheder må forekomme, da det ødelægger arealerne, og forårsager omkostninger for foreningen.

Fra foreningens side har vi periodevis gartner og entreprenør der kører på arealerne med nødvendige maskiner, bl.a. i forb. med de ret omfattende beskæringsopgaver vi i år gennemfører, men dette er omfattet af aftaler om retablering i fald der opstår skader.

Vores grønne fællesarealer må kun befærdes til fods. Stierne er alene til fodgængere og cykler, inkl. de 2 korte asfalterede stier vi har. 

Alle motorkøretøjer, inkl. knallerter, scooter og motorcykler, henvises til de køreveje der er i området.

Beskadiger man foreningens fællesarealer, kan man naturligvis gøres erstatningspligtig.

Hastighed på vejene

En opfordring skal her gentages. Der køres indimellem for stærkt på vejene. Sænk farten – der er legende børn i området.

Ligeledes skal rundkørslen i VGP respekteres – det er en rundkørsel, med deraf ubetinget vigepligt ved kørsel ind i rundkørslen. Trafik direkte henover puklen med stor fart er livsfarligt for øvrige trafikanter fra andre sider.

Ny gartner

Vi har til denne sæson skiftet gartner. Når vi gør det, er det ikke utilfredshed med den forrige, men for at holde omkostningerne nede, ved at gå efter de bedste tilbud vi kan få.

Der kan ved gartnerskifte opstå lidt usikkerhed om serviceniveau, kvalitet og præcis hvilke arealer der skal passes. Det skal nok falde på plads. Vi følger hele tiden op overfor gartneren, og får rettet tingene til over den første måned eller to.

Nyt festtelt

Vi har i foreningen sidste sommer investeret i et nyt festtelt, som er velegnet hvis man skal holde fest i haven.

Teltet kan lejes billigt, og er meget fleksibelt ift. størrelse. Og så er det kun reserveret 3 gange i år.

Se mere på hjemmesiden

Hundeposer

Slutteligt vil vi gerne igen slå et slag for de opsatte hundeposer og affaldsbeholdere.

Saml op efter din hund når du lufter den, og tag gerne en pose fra en af standerne, og smid den efterfølgende i beholderen.

Det er godt naboskab ?

Bestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig god sommer

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård