Bånd på træer

Bemærk !

Grundejerforeningen sætter pt. rød/hvide bånd på en del træer og buske i området, fordi vi sammen med vores gartner markerer hvad der skal beskæres og klippes ned senere på vinteren / først på foråret.

Båndene har INTET ,med tyverier eller planlægning af indbrud at gøre.
Lad venligst båndene sidde – Og har du allerede fjernet bånd, beder vi dig venligst sætte dem på igen.

Mvh.
Grundejerforeningen

Generalforsamling 2018

Grundejerforeningens generalforsamling i 2018 afvikles i februar
måned, og indtil videre er planlagt til afholdelse mandag d. 26/2 kl. 19.00 på Tranbjergskolen, Grønløkkeallé.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jvf. vedtægterne §5 stk. 4, være formanden i hænde senest d. 15. januar. 

Forslag der er modtaget rettidigt, vil blive indarbejdet i dagsordenen til generalforsamlingen inden udsendelse.

Bemærk venligst, at det forventes at forslagsstiller selv møder frem på generalforsamlingen, og præsenterer samt argumenterer for eget forslag, samt at vi fra bestyrelsen opfordrer til, at man medtager en forventet økonomisk ramme for sit forslag, så generalforsamlingen kan tage stilling til forslaget inkl. den indlagte økonomi
for foreningen.

Vi ønsker alle en glædelig
jul, og et godt nytår.

Mvh.
Bestyrelsen