Nyhedsbrev, August 2017

Til salg skilte

Vi har i år ved flere lejligheder set ‘Til Salg’ skilte placeret ved indkørsler til området, vel at mærke skilte for salg af ejendomme, som ofte er placeret langt fra indkørslen.
Om det er ejendomsmæglerne eller sælger selv der opsætter skiltene, kan vi ikke vide.

Men med baggrund i;
– vi har modtaget flere klager og påtaler
– vi ikke synes det pynter, samt at det hurtigt kan blive en lidt rigelig skilteskov
– vores gartner ikke umiddelbart kan slå græsset under skiltene
– der hurtigt kan opstå tvivl om hvorvidt man så også må opsætte skilte for salg af gamle biler, loppemarked m.m.
har Grundejerforeningen derfor besluttet at ‘Til Salg’ skilte kun må placeres på egen parcel.

Der må ikke placeres Til Salg skilte på grundejerforeningens fællesarealer, og derfor heller ikke ved indkørsler til vænger og parcelforeninger.
Ved Åbent Hus dage, må der kortvarigt opsættes ét skilt med henvisning, dog alene på selve dagen for arrangementet.

Hundeposer

Foreningen har på opfordring investeret i 2 holdere til hundeposer, samt en skraldespand.

Disse er nu opsat hhv. skraldespand og holder med poser hvor sti fra VGP og det skarpe sving på JGV mødes, samt en holder med poser ved legepladsen på det store fællesareal.

Hundeluftere er velkommen til at tage en pose fra en af holderne, til at opsamle efterladenskaber fra deres hund, og smide i en af skraldespandende. 

Og vi gentager i den forbindelse opfordringen om at samle op efter sin hund. Der er selvfølgelig ikke andre der skal gøre det.

Festtelt

Foreningen har gennem en del år haft et festtelt som alle beboere kan leje til lav pris, hvis der skal holdes fest i haven.

Teltet var ved at være slidt og med en del små-skader, hvorfor vi jvf. generalforsamlingsbeslutning har investeret i et nyt og bedre telt.

Teltet har allerede hen over sommeren været i brug flere gange, så måske de fleste allerede har set det opsat i nærheden.

Teltet måler 6 m i bredden og kan opsættes i sektioner á 2 m, så længden kan gå fra 6 m til 12 m (dvs. længde: 6, 8, 10 eller 12m).

Prisen for leje er 400,- pr. gang. Henvendelse til Frank Stender fra bestyrelsen for reservation.

Man afhenter selv teltet på et lager i Slet. Og man er naturligvis ansvarlig for at aflevere det i samme stand som det udleveres.

Teltet kan ikke lejes af medlemmer udenfor foreningen.

Vigepligt i rundkørsel

I VGP er der en lille rundkørsel.

Det er en rundkørsel, og den skal anvendes som sådan, dvs. man har ubetinget vigepligt ved udkørsel til rundkørslen. 

Trafik direkte henover puklen med stor fart er livsfarligt for øvrige trafikanter fra andre sider.

Jordfaldshul

Det tidligere omtalte jordfaldshul ud mod JGV er der fortsat, men det er dog på ingen måde glemt af bestyrelsen.

Hele sagen er desværre kompleks, både ift. hvem der måske, måske ikke skal betale for udbedring, og ift. selve opgaven med at reparere den evt. skade der måtte skjule sig nede i hullet.

Vi havde håbet at sommeren kunne dræne området så meget, at hullet kunne pumpes tom for at besigtige og udbedre skaden.

Det er dog tilsyneladende ikke realistisk at det sker. Vores normale gartner/entreprenør har måtte melde pas på opgaven, da de ikke har det fornødne maskineri og kendskab.

Vi er derfor nu i dialog med en anden, større og mere erfaren entreprenør i denne problemstilling, om forhåbentlig at få noget gjort ved problemet.