Til Salg skilte

Vi har i år ved flere lejligheder set ‘Til Salg’ skilte placeret ved indkørsler til området, vel at mærke skilte for salg af ejendomme, som ofte er placeret langt fra indkørslen.
Om det er ejendomsmæglerne eller sælger selv der opsætter skiltene, kan vi ikke vide.

Men med baggrund i;
– vi har modtaget flere klager og påtaler
– vi ikke synes det pynter, samt at det hurtigt kan blive en lidt rigelig skilteskov
– vores gartner ikke umiddelbart kan slå græsset under skiltene
– der hurtigt kan opstå tvivl om hvorvidt man så også må opsætte skilte for salg af gamle biler, loppemarked m.m.

– har Grundejerforeningen derfor besluttet at ‘Til Salg’ skilte kun må placeres på egen parcel.

Der må ikke placeres Til Salg skilte på grundejerforeningens fællesarealer, og derfor heller ikke ved indkørsler til vænger og
parcelforeninger. 

Ved Åbent Hus dage, må der kortvarigt opsættes ét skilt med
henvisning, dog alene på selve dagen for
arrangementet.

Bestyrelsen