Forslag til generalforsamlingen 2017

Grundejerforeningen ønsker alle et godt nytår.

Bemærk at grundejerforeningens generalforsamling i 2017 skal afvikles i februar måned, og indtil videre er planlagt til afholdelse mandag d. 20/2 kl. 19.00 i Tranbjergskolen, Grønløkkeafdelingens kantine.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jvf. vedtægterne §5 stk. 4, være formanden i hænde senest d. 15. januar. 
Forslag der er modtaget rettidigt, vil blive indarbejdet i dagsordenen til generalforsamlingen inden udsendelse.