Nyhedsbrev, Oktober 2016

Vinterberedskab

Grundejerforeningen har indgået aftale med Garden Works om vinterberedskabet for vinteren 2016/17.
Det var også Garden Works, der havde opgaven sidste år, og de har ligeledes haft sommervedligeholdelsen.

Vores vinterberedskab skal sikre vores interne færdselsveje, når der er frost og sne. Beredskabet består af flere dele.


Dels vil
der ved fugt og frost ske en glatførebekæmpelse med saltning og grusning efter behov.

Dels vil
der blive ryddet sne på først og fremmest de asfalterede stier, dernæst på veje og andre kørearealer.

Dels vil
Garden Works automatisk rykke ud ved pludselig kraftig snefald.

Dels vil
vi selv rekvirere nødvendig glatførebekæmpelse efter behov, afhængig af hvordan forholdene udvikler sig, og ift. hvordan vejrudsigten ser ud.

Bestyrelsen vil løbende vurdere om der er behov for saltning, grusning eller snerydning, og koordinere med Garden Works ud fra dette. 

Men vi vil gerne opfordre til, at man til enhver tid tager situationen med tålmodighed. Vi holder øje med det, og vi rekvirerer efter behov. Behovet vurderes meget individuelt, og uanset hvilket niveau vi tillægger glatførebekæmpelsen, vil der altid være andre meninger. Men det er ikke givet, at vi til enhver tid står først i køen hos Garden Works, derfor kan der forekomme lidt forsinkelse ift. hvornår vi står for tur. Det håber vi, alle har forståelse for. 

Ligeledes skal vi retfærdigvis minde om, at det til enhver tid er den enkelte grundejers egen pligt, at sørge for sikre færdselsforhold ud for egen matrikel.
Men man er naturligvis velkommen til at gøre bestyrelsen opmærksom på åbenlyse fejl og/eller mangler.

Jordfaldshul

Som tidligere oplyst, er der opstået et jordfaldshul på det grønne område tæt ved cykelstien, mellem bebyggelserne Skovbrynet
2 og Parcelforeningen Jegstrupparken.
Hullet er ca. 1/2 – 1/1 meter dybt, men er afmærket.
Bestyrelsen har bedt kommunens afd. for Natur og Miljø om at forholde sig til de reviderede vedtægter for Drænlauget Hedemosen af 1923, ift. hvem der skal bekoste en udbedring.
Der er desværre efter små 2 mdr. endnu ikke kommet svar fra kommunen i sagen. Vi rykker løbende for en afgørelse.

Nabohjælp

Vi har ligeledes for nylig, efter en række indbrud indenfor vores område, slået et slag for operation Nabohjælp.
Der er nu opsat Nabohjælp skilte ved alle indkørsler (flere var allerede opsat, men de sidste er nu kommet med), og vi har lagt information om Nabohjælp på foreningens hjemmeside. Det har fået sit eget menu punkt, og der er link direkte til Nabohjælp’s website, hvor man opretter sig og administrere sit medlemskab.

Vi vil derfor gerne
igen, slå et slag for Nabohjælpsgrupper indenfor området.

Husk at
det er 100% gratis at være med

Man bestemmer 100% selv hvem man vil i Nabohjælpsgruppe med

Man styrer 100% selv, hvor meget og hvor lidt man vil holde sine ”naboer” orienteret om evt. ferie o.l.

Nabohjælp har en statisk dokumenteret positiv effekt imod indbrud