Etablering af dræn

I løbet af uge 23 arbejder vores gartner på at etablere dræn langs den asfalterede sti, der går fra bunden af Vestergårdsparken (mellem nr. 7 og 9) og ud til svinget på Jegstrupvej.

Stien har gennem de seneste vintre ofte været oversvømmet, grundet de store mængder regn, og en tilsyneladende utilstrækkelig naturlig afvanding.
Derfor etableres der nu dræn, så vi forhåbentlig kan sikre en mere fremkommelig sti i de kommende vintre, da regnmængden ikke kan forventes at blive mindre.

Arbejdet kan betyde gener ift. at passere stien mens det står på.
Vi beder derfor om at man tager hensyn til dette, og om nødvendigt evt. finder andre veje.